งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับผู้ที่ถูกกักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านคำปากดาวและหมู่ที่ 6 บ้านคำโซ่

Posted by:

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับผู้ที่ถูกกักตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านคำปากดาวและหมู่ที่ 6 บ้านคำโซ่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้ออกให้บริการเรื่อยมาทั้ง14 หมู่บ้าน

0

เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน

Posted by:

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน

0

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ

Posted by:

วันที่ 14 กันยายน 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับประชาชนที่มาร่วมทำบุญและถือศีลปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 12 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

0

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ช่วยเหลือ ร่วมวางแผนการค้นหาชาวบ้านที่ขึ้นไปเก็บเห็ดในวันนี้ค่ะ

Posted by:

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ช่วยเหลือ ร่วมวางแผนการค้นหาชาวบ้านที่ขึ้นไปเก็บเห็ดในวันนี้ค่ะ
0

งานป้องกันฯ อบต.คำแคนว่าได้พบตัวนายสมชาย เดชแพง ที่ขึ้นไปหาเก็บเห็ดบนภูเขาภูเม็งแล้ว

Posted by:

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อบต.คำแคนว่าได้พบตัวนายสมชาย เดชแพง อาศัยอยู่บ้านเลขที่92 ม.5 บ้านคำปากดาว ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี ที่ขึ้นไปหาเก็บเห็ดบนภูเขาภูเม็งแล้ว ด้วยสภาพที่อิดโรยเนื่องจากไม่ได้ทานอาหารและหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอ เป็นเวลา 2 วัน 2 คืน โดยขึ้นไปหาเก็บเห็ดตั้งแต่เย็นวันที่ 8 กันยายน 2564 และสภาพอากาศที่ผ่านมามีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ขณะนี้ได้นำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอมัญจาคีรี เรียบร้อยแล้ว

0

ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว จำนวน 9 ครัวเรือน 15 คน ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านป่าดู่, หมู่ที่ 9 บ้านกุดขอนแก่น, หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม, หมู่ 11 บ้านท่าเกษม และหมู่ที่ 13 บ้านหนองขามพัฒนา

Posted by:

วันที่ 7 กันยายน 24564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน นำโดย จ.ส.อ.ยุทธนา ปัญญาศิริ ปลัด อบต.คำแคน นางณิชชา ชูสังกิจ รองปลัด อบต.คำแคน นายวีรพงษ์ โยธาขันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คำแคน และเจ้าหน้าที่อบต.คำแคน ลงพื้นที่ร่วมกับ ผอ.วิลาวัลย์ งามคุณ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองขาม ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว จำนวน 9 ครัวเรือน 15 คน ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านป่าดู่, หมู่ที่ 9 บ้านกุดขอนแก่น, หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม, หมู่ 11 บ้านท่าเกษม และหมู่ที่ 13 บ้านหนองขามพัฒนา ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกท่านที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้

0

หจก.ซันโอเอแอนด์ซัพพลาย ได้มอบน้ำดื่มให้ผู้ป่วยโควิด อบต.คำแคน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนขอขอบคุณ🙏หจก.ซันโอเอแอนด์ซัพพลาย นำโดย คุณวีระยุทธ บุญญาพงษ์พันธ์ ได้มอบน้ำดื่มให้ผู้ป่วยโควิด อบต.คำแคน ในครั้งด้วยค่ะ💕

0
Page 1 of 12 12345...»