การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

[pdf-embedder url=”http://khamkhaen.go.th/wp-content/uploads/2020/04/20200422114039387.pdf” title=”การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562″]

0

การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

[pdf-embedder url=”http://khamkhaen.go.th/wp-content/uploads/2020/04/20200326011714-2.pdf” title=”การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562″]

0

ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 และซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก หมู่ ที่ 8

Posted by:

0

ประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนน คสล.และซ่อมแซมถนน

Posted by:

0