การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

[pdf-embedder url=”http://khamkhaen.go.th/wp-content/uploads/2020/04/20200326011714-2.pdf” title=”การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562″]

0

Add a Comment