ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดรถส่วนกลาง อบต.คำแคนหลังจากรับ – ส่งผู้ป่วยไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่รพ.มัญจาคีรี และรถของรพ.สต.หนองขาม หลังจากรับส่งผู้ป่วยมากักตัว อบต.คำแคนขอขอบคุณ รพ.สต.หนองขาม

Posted by:

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดรถส่วนกลาง อบต.คำแคนหลังจากรับ – ส่งผู้ป่วยไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่รพ.มัญจาคีรี และรถของรพ.สต.หนองขาม หลังจากรับส่งผู้ป่วยมากักตัว อบต.คำแคนขอขอบคุณ รพ.สต.หนองขามที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0

Add a Comment