ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมรับซื้อขยะ ณ หมู่ที่ 8 บ้านป่าดู่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน นำโดย จ.ส.อ.ยุทธนา ปัญญาศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมรับซื้อขยะ ณ หมู่ที่ 8 บ้านป่าดู่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เวลา 07.30 น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ สามารถนำขยะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สร้างสวัสดิการให้กับชุมชนเป็นกองทุนฌาปณกิจขยะ โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในชุมชนจำนวนมาก ทั้งนี้ อบต.คำแคนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชนประจำปี 2564 โดยมีการประชุมหารือกับเครือข่ายหลายภาคส่วนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม2564 และประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมีหมู่บ้านที่เริ่มต้นการดำเนินงานจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 บ้านป่าดู่ นำโดย นายวิญญู นักทำนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน และ หมู่ที่ 13 บ้านหนองขามพัฒนา นำโดย นายพรชัย อุปฮาต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมู่บ้านต่างๆ จะให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนเพิ่มขึ้น
🙏ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
#สิ่งแวดล้อมจะสดใสถ้าใส่ใจรักษา
0

Add a Comment