เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนร่วมกับ รพ.สต.คำแคน และ รพ.สต.หนองขาม นำโดย นายปัญญา อุปถัมภ์ รองนายก อบต.คำแคน และ นางณิชชา ชูสังกิจ รองปลัด อบต.คำแคน ได้ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวโควิด

Posted by:

0

Add a Comment