วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

Posted by:

กิจกรรมการจัดการณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม ของทุก โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันนนี้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่ทำพร้อมกันทั่วโลก เพื่อหยุดยั้ง ภัยจากการทุจริตคอรัปชั่นที่ส่งผลกระทบก่อปัญหา ให้เกิดความเสียหายต่อชาติ บ้านเมืองและเศรษบฐกิจของของส่วนรวม

 

thb_IMAG0609-1 thb_IMAG0606-1 thb_IMAG0573-1 thb_IMAG0570_BURST002-1 thb_IMAG0567-1

0

Add a Comment