ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

Posted by:

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

กิจกรรม61 610923ร่วมกิจกรรมวัน 13 ตุลาคม 25612 กิจกรรม61 610923ร่วมกิจกรรมวัน 13 ตุลาคม 25611

วันที่ 1๓ ตุลาคม ๒๕60 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน นำโดย นายหาญ อุปถัมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พนักงาน ร่วมกับอำเภอมัญจาคีรีและหน่วยงานภาครัฐ วางพวงมาลาดอกไม้เพื่อเป็นการลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

0

Add a Comment