620218ฝึกอบบรมการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน

Posted by:

sdr

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.คำแคน ได้จัดการฝึกอบบรมการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้รณรงค์คัดแยกขยะต้นทางที่เกิดในหมู่บ้านของตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะ และงดการเผาทำลาย นำขยะที่คัดแยกแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ นำไปขาย จัดทำเป็นปุ๋ยบำรุงดิน และให้เป็นอาหารสัตว์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก และเกิดเป็นตัวอย่างแนวทางที่ดี อบต.คำแคน โดยคณะกรรมการจัดงานถวายเพลิงสรีระหลวงปู่โส ได้กำหนดร่วมกันให้ดำเนินการในวัดจัดงานที่วัดป่าคำแคนเหนือ ซึ่งในกาจัดงานจะมีปริมาณขยะในงานจำนวนมาก ในการอบบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย อสม. นักเรียน เยาวชน ประชาชนอื่นที่ร่วมจัดงาน เข้าร่วมฝึกอบรมและซักซ้อมการปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถลดปริมาณขยะ  คัดแยกขยะ และนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

sdr

sdr

sdr

sdr

dav

dav

0

Add a Comment