611126แข่งขันกีฬาประชาชน

Posted by:

กีฬาประชาชน62 (3)

เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนได้ร่วมกับโรงเรียน ชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำแคน หมู่ที่ 1 บ้านคำแคนใต้  โดยจัดการแข่งขัน กีฬาในระดับเด็ก เยาชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะการกีฬา สร้างความสามัคคี ในชุมชน ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

กีฬาประชาชน62 (2) กีฬาประชาชน62 (1)กีฬาประชาชน62 (1) กีฬาประชาชน62 (7) กีฬาประชาชน62 (5) กีฬาประชาชน62 (10) กีฬาประชาชน62 (9) กีฬาประชาชน62 (14) กีฬาประชาชน62 (11) กีฬาประชาชน62 (13)

0

Add a Comment