620314ตรวจสอบบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ ม.13

Posted by:

dav

dav

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2562  อบต.คำแคนได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองขาม และอำเภอมัญจาคีรี แจ้งให้ อบต.คำแคนได้ตรวจที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 13 ว่ามีการบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ทำการเกษตรในที่สาธารณะดังกล่าว อบต.คำแคน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากอำเภอมัญจาคีรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าโคกหลวง เข้าร่วมตรวจสอบ พบว่ามีการดำเนินการจริงตามที่แจ้ง จึงแจ้งให้ผู้บุกรุกทราบและแจ้งให้ยุติการดำเนินการเพื่อคืนพื้นที่ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ดังเดิมซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับพื้นที่ที่เป็นปัญหานั่นทางหมู่บ้าน ชุมชนจะดำเนินการฟื้นฟู ปลูกต้นไม้ ทดแทนให้เกิดประโยชนกับหมู่บ้านชุมชนเพื่อรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

dav

dav

dav

dav

dav

dav

0

Add a Comment