1. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  4. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต