1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

2.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต